HOME
CONTACT
NIEUWS
WEEKOVERZICHT
VACATURES DCL
AANBOD 2018/2019
HULP IN HET DCL
Belastinghulp
Bloed prikken/ATAL
Computerhulp
Informatie/Advies
Maaltijden aan huis
Voetreflex massage
Vervoer
Verhuur
INFORMATIE
DIENSTBODE
STEUN HET DCL
MELDCODE HUISELIJK G
INFO TBV ANBI
PRIVACYVERKLARING

Computerhulp voor SWL-leden

Tijdens de cursusperiode van SeniorWeb (september tot begin mei) is er computerhulp voor deelnemers van SeniorWeb Landsmeer, waar u voor hulp en informatie over computer, laptop, tablet en smartphone terecht kunt. Bovendien is er elke laatste woensdagmiddag van de maand een themabijeenkomst, waarop SeniorWeb diverse onderwerpen op het gebied van computergebruik en de digitale snelweg behandelt.

 

De kosten voor deelname aan SeniorWeb zijn € 25,00 per kalenderjaar

Inloopspreekuur computerhulp

          elke dinsdag                                          9:30 – 13:00 uur

 

Themamiddag

          laatste woensdag van de maand        13.15 - 15.30 uur

 

 
Dienstencentrum Landsmeer
dienstenc.landsmeer@hetnet.nl