DCL - SamenMeer

Informatieblad ‘De DienstBode’

‘De DienstBode’ is ons kwartaalblad met informatie voor bezoekers, vrijwilligers en belangstellenden. Elke keer een ander thema en onderwerpen of verslagen van activiteiten die interessant kunnen zijn voor vijftigplussers in Landsmeer. Ook is er plaats voor enkele vaste rubrieken, waaronder een gedicht, columns, de activiteitenagenda en een prijsvraag.

Een groep vrijwilligers vormt de DB-redactie. U kunt bij ons op kantoor kopij voor de DienstBode aanleveren.

De DienstBode is gratis bij ons mee te nemen  maar u vindt ook een expemplaar bij de bibliotheek Landsmeer. Vrijwilligers, donateurs en relaties van SamenMeer ontvangen de DienstBode thuis.

 

Wilt u de prachtige jubileum Dienstbode inkijken, klik dan hier.

SamenMeer-Inloop en activiteiten voor ouder Landsmeer | dienstenc.landsmeer@hetnet.nl