HOME
CONTACT
NIEUWS
WEEKOVERZICHT
AANBOD 2017/2018
HULP IN HET DCL
INFORMATIE
DIENSTBODE
STEUN HET DCL
INFO TBV ANBI
PRIVACYVERKLARING

 

Informatie in verband met de ANBI-status:

Laatste aanpassing 4-5-2018

 

Naam: Stichting Dienstencentrum Landsmeer

Fiscaal nummer: 32.94.304

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Mevrouw M.W.B. Tavecchio

Secretaris: Mevrouw J.C.M. Koster

Penningmeester: De heer H. Postma

Overige bestuursleden: De heer J. Heer, De heer S.R. Spaander, Mevrouw N. Klaasse Bos, Mevrouw A.M.A. Horn

Beloningsbeleid:

Bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Slechts incidenteel worden gemaakte kosten vergoed.

Personeelsleden worden betaald volgens de Cao-Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Vrijwilligers krijgen als regel geen beloning en geen kostenvergoeding. Enkele in Purmerend woonachtige vrijwilligers, die veel werkzaamheden verrichten, ontvangen € 0,19 per kilometer.

 

Klik hier voor de jaarstukken van 2012

Klik hier voor de jaarstukken van 2013

Klik hier voor de jaarstukken van 2014

Klik hier voor de jaarstukken van 2015

Klik hier voor de jaarstukken van 2016

Klik hier voor ons activiteitenoverzicht 2016

 

DCL jaarrekening 2017:
Download

Toelichting jaarrekening 2017:
Download

 

 

ier voor een toelichting op de jaarrekening 2017

 
Dienstencentrum Landsmeer
dienstenc.landsmeer@hetnet.nl