DCL - SamenMeer

 

Informatie in verband met de ANBI-status:

Laatste aanpassing 4-5-2018

 

Naam: Stichting Dienstencentrum Landsmeer

Fiscaal nummer: 32.94.304

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Mevrouw M.W.B. Tavecchio

Secretaris: Mevrouw J.C.M. Koster

Penningmeester: De heer H. Postma

Overige bestuursleden: De heer J. Heer, De heer S.R. Spaander, Mevrouw N. Klaasse Bos, Mevrouw A.M.A. Horn

Beloningsbeleid:

Bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Slechts incidenteel worden gemaakte kosten vergoed.

Personeelsleden worden betaald volgens de Cao-Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Vrijwilligers krijgen als regel geen beloning en geen kostenvergoeding.

 

Klik hier voor de jaarstukken van 2012

Klik hier voor de jaarstukken van 2013

Klik hier voor de jaarstukken van 2014

Klik hier voor de jaarstukken van 2015

Klik hier voor de jaarstukken van 2016

Klik hier voor ons activiteitenoverzicht 2016

 

DCL jaarrekening 2017:
Download

Toelichting jaarrekening 2017:
Download

 

 

 

SamenMeer-Inloop en activiteiten voor ouder Landsmeer | dienstenc.landsmeer@hetnet.nl