HOME
CONTACT
NIEUWS
WEEKOVERZICHT
AANBOD 2016/2017
HULP IN HET DCL
INFORMATIE
DIENSTBODE
STEUN HET DCL
INFO TBV ANBI

 

Informatie in verband met de ANBI-status opgesteld op 29 maart 2016:

 

Naam: Stichting Dienstencentrum Landsmeer

Fiscaal nummer: 32.94.304

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Mevrouw M.W.B. Tavecchio

Secretaris: Mevrouw J.C.M. Koster

Penningmeester: De heer M.J. Smid

Overige bestuursleden: Mw. G.L. van Schaik-Obbes, de heer J. Heer, de heer S.R. Spaander

Beloningsbeleid:

Bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Slechts incidenteel worden gemaakte kosten vergoed.

Personeelsleden worden betaald volgens de cao-Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Vrijwilligers krijgen als regel geen beloning en geen kostenvergoeding. Enkele in Purmerend woonachtige vrijwilligers, die veel werkzaamheden verrichten, ontvangen € 0,19 per kilometer.

 

Klik hier voor de jaarstukken van 2012

Klik hier voor de jaarstukken van 2013

Klik hier voor de jaarstukken van 2014

 Klik hier voor de jaarstukken van 2015

 

 

 
Dienstencentrum Landsmeer
dienstenc.landsmeer@hetnet.nl