HOME
CONTACT
NIEUWS
WEEKOVERZICHT
AANBOD 2016/2017
HULP IN HET DCL
INFORMATIE
DIENSTBODE
STEUN HET DCL
INFO TBV ANBI

 

Informatie in verband met de ANBI-status opgesteld op 29 maart 2016:

 

Naam: Stichting Dienstencentrum Landsmeer

Fiscaal nummer: 32.94.304

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Mevrouw M.W.B. Tavecchio

Secretaris: Mevrouw J.C.M. Koster

Penningmeester: De heer M.J. Smid

Overige bestuursleden: Mw. G.L. van Schaik-Obbes, de heer J. Heer, de heer S.R. Spaander

Beloningsbeleid:

Bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Slechts incidenteel worden gemaakte kosten vergoed.

Personeelsleden worden betaald volgens de cao-Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Vrijwilligers krijgen als regel geen beloning en geen kostenvergoeding. Enkele in Purmerend woonachtige vrijwilligers, die veel werkzaamheden verrichten, ontvangen € 0,19 per kilometer.

 

Klik hier voor de jaarstukken van 2012

Klik hier voor de jaarstukken van 2013

Klik hier voor de jaarstukken van 2014

 

 

 

 
Dienstencentrum Landsmeer
dienstenc.landsmeer@hetnet.nl