HOME
CONTACT
NIEUWS
WEEKOVERZICHT
AANBOD 2016/2017
HULP IN HET DCL
INFORMATIE
DIENSTBODE
STEUN HET DCL
INFO TBV ANBI

Het Dienstencentrum werkt zonder winstoogmerk op basis van subsidie van de gemeente Landsmeer, eigen bijdragen van deelnemers, buffetinkomsten, donaties en sponsoring. Alle tarieven worden zo laag mogelijk gehouden, zodat die geen belemmering hoeven te vormen om deel te nemen.

 Draagt u ons werk een warm hart toe? Dan kunt u dit tot uitdrukking brengen als donateur, als sponsor of als vrijwilliger.

-    Donateurs van het DCL betalen jaarlijks een vrijwillige bijdrage van minimaal € 10,00 en ontvangen ons kwartaalblad De DienstBode thuis.

-    U kunt ook geoormerkt deelnemen aan de VriendenLoterij met het Dienstencentrum als begunstigde. Deelnemers maken kans op miljoenen en vele andere prachtige prijzen. Een lot in de VriendenLoterij kost slechts € 8,80 of € 11 per maand (lotprijs afhankelijk van het aantal bingozondagen per maand). Daarvan is de helft voor het DCL. Een leukere manier van sponsoren bestaat niet! Aanmelden kan op het DCL-kantoor of via www.vriendenloterij.nl.

-    Het DCL is blij met sponsors uit het lokale bedrijfsleven, al dan niet met enige reclame als tegenprestatie. Is uw bedrijf ook geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

-    De inzet van vrijwilligers is voor het DCL onontbeerlijk. Dankbaar en trots stellen wij vast dat zij het grootste kapitaal van ons werk zijn. Voor vrijwilligers hebben wij vrijwel altijd aangenaam, boeiend en verantwoordelijk werk, voor veel of weinig uren.

 
Dienstencentrum Landsmeer
dienstenc.landsmeer@hetnet.nl