DCL - SamenMeer

SamenMeer werkt zonder winstoogmerk op basis van subsidie van de gemeente Landsmeer, eigen bijdragen van deelnemers, buffetinkomsten, donaties en sponsoring. Alle tarieven worden zo laag mogelijk gehouden, zodat die geen belemmering hoeven te vormen om deel te nemen.

 Draagt u ons werk een warm hart toe? Dan kunt u dit tot uitdrukking brengen als donateur, als sponsor of als vrijwilliger.

 

-    Donateurs van SamenMeer betalen jaarlijks een vrijwillige bijdrage van minimaal € 10,00 en ontvangen ons kwartaalblad De DienstBode thuis. U kunt het bedrag overmaken op rekening:

NL 26 RABO 0168 7198 35 o.v.v. de mededeling: "donatie".

-    SamenMeer is blij met sponsors uit het lokale bedrijfsleven, al dan niet met enige reclame als tegenprestatie. Is uw bedrijf ook geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.


De inzet van vrijwilligers is voor ons onontbeerlijk. Dankbaar en trots stellen wij vast dat zij het grootste kapitaal van ons werk zijn. Voor vrijwilligers hebben wij vrijwel altijd aangenaam, boeiend en verantwoordelijk werk, voor veel of weinig uren.

SamenMeer-Inloop en activiteiten voor ouder Landsmeer | dienstenc.landsmeer@hetnet.nl